Спортни стоки | Спортни уреди | Спортни екипи | Къмпинг и туризъм | Фитнес уреди | Екстремни спортове | Настолни игри

Спортни стоки и Уреди

ВХОД за регистрирани потребители на магазина:
e-mail     парола
Нов потребител   Забравена парола
 
код1,код2,код3 (на търсените продукти)  до цена [ лв.]   над цена [ лв.]   в име / описание  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА

Виртуалният магазин за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, влизащ в стуктурата на електронния мол НАРМАГ ще се нарича за краткост САЙТ. Използването на този Сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Търговецът, обслужващ този виртуален магазин, си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия 

 • Виртуалният магазин се обслужва от фирма ПОПОВ И СИН ООД, наричана навсякъде ТЪРГОВЕЦ.   

ЕИК 812229363 ; Регистрация по ЗДДС  BG812229363, адрес на регистрация:
Гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” 67 ПК 8000 ;

адрес за кореспонденция: гр. София ПК 1784; бул „Цариградско шосе” 113 (сградата на агенция София прес – ниската сграда, вход от към  изхода на бензиностанция Шел)
Телефони за контакт: тел. 02/ 975-2145; GSM 0889/ 201-443     имейл: maxima [ at ] maxima.bg

 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана от страна на ТЪРГОВЕЦА за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online. 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените на предлаганите стоки в своя електронен магазин по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става чрез поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.]
 • При липса на складова наличност от заявената стока ТЪРГОВЕЦЪТ , в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ТЪРГОВЕЦА  на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка в своя електронен магазин. 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в скалда или магазина. 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазина или склада, както и промяна в дизайна на продуктите. 
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ТЪРГОВЕЦЪТ допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
 • Направеното категоризиране на артикулите по предназначение е примерно. 
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 


II. Права и задължения на страните

1. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава: 

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които се .налага проверкана функционалността на стоката 

2. Клиентът се задължава: 

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя в подходящо опакована, съобразно вида и и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 

Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. София,бул. „Цариградско шосе „113 , сградада на бившата печатница „Балкан” на агенция „София прес”.

Всеки потребител (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14-дневен срок от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.на адрес : гр. София,бул. „Цариградско шосе „113 , сградада на бившата печатница „Балкан” на агенция „София прес”. 

Връщането се допуска при следните условия: 

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ПОПОВ И СИН ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
 • стоката е в добър търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.), оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ПОПОВ И СИН ООД– фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), упътвания (инструкция) за употреба и др; 
 • клиентът съгласува с представител на ТЪРГОВЕЦА адреса, на който ПОПОВ И СИН ООД желае да получи обратно стоката; 
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
  ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.


III. Връщане на платени суми с наложен платеж
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

IV. Лични данни

 • ПОПОВ И СИН ООД  полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели. В случай на несъгласие на същия, моля уведомете ни по мейла чрез формата за контакт.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • С извършването на регистрация в електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА, клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

V. Разкриване на информацията 

 •  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
 • ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. Отговорност 

 • ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

VII. Спорове и жалби
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.

VIII. Гаранционни условия:
1. Фирма ТЪРГОВЕЦЪТ дава на своите клиенти с всяка закупена стока, която подлежат на гаранционно обслужване, се придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, ТЪРГОВЕЦЪТ не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

IX. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:

 • Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 • Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 • При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

X. Допълнителни условия:
1. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

XI. Застраховка на пратките
ПОПОВ И СИН ООД застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Shopping.bg за завеждане на рекламацията. Shopping.bg се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

XII. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
Уеб сайтът ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили еднократно сайта; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XIII. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в сайта, клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

XIV. ТЪРГОВЕЦЪТ  е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. ТЪРГОВЕЦЪТ  може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта , да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати съобщение до ТЪРГОВЕЦА  на посочения адрес или през e-mail формата за контакт.

В процеса на пазаруване ТЪРГОВЕЦЪТ  събира / не събира следните данни:

 •  Картови данни 
  ТЪРГОВЕЦЪТ  няма достъп до тези данни, а само обслужващата Ви банка
 •  Идентификационни данни 
  ТЪРГОВЕЦЪТ  няма достъп до тези данни, а само банката Издател на картата
 •  Клиентски данни, необходими за доставка на поръчаната стоката
  Това са: имейл, име, телефон, адрес за доставка, фирмени данни, необходими за издаване на фактура.

XIV. Условия за подмяна
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, записано към самата пратка, и да изпрати артикула (артикулите) в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. София 1766, ул. Васил Радославов 6, Бизнес Парк София, сграда ПОПОВ И СИН ООД , ет. 3, Интернет магазин.

Условия:

 • Заявката за подмяна на стоката е подадена писмено в самата пратка, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа номер на поръчката, номер на артикул (артикули) с който клиентът желае да замени стоката, както и съответния размер.
 • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ТЪРГОВЕЦА – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава).
 • Клиентът съгласува с представител на ТЪРГОВЕЦА или да заяви писмено промяна на адреса, на който желае да получи обратно стоката, в случай че той е различен от първоначалния.
 • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ТЪРГОВЕЦА адрес и връщането на новата стока.
 • След изпращане на стоката на посоченият адрес клиентът трябва да изпрати e-mail, като в него посочи № на поръчката, № на товарителница и други необходими данни.
 • При пълен отказ от поръчаната стока и желание за възстановяване на сумата клиентът трябва да предостави: Номер на поръчката, три имена и банкова сметка, съответстваща на лицето направило поръчката, по която да бъде преведена сумата за артикула (артикулите). Това може да стане както в печатна форма придружаваща пратката, така и по е-мейл на адрес: maxima(at)maxima.bg .

XV. Как да поръчам и Как да платя?

  • Директно от сайта – препоръчваме горещо да се възползвате от този метод, защото
   чрез попълнените лично от Вас писмени данни (име и адрес за доставка, данни за фактура и др.) се избягват обичайните при диктуване по телефон грешки, които впоследствие могат да усложнят, забавят и оскъпят излишно сделката;

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да регистрирате потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по няколко начина:

Писмената поръчка представлява договор, който гарантира правата по сделката и на двете страни по нея;
Поради факта, че поръчката, направена от клиента директно в сайта е с напълно автоматизирана обработка, тя може да бъде изпълнена във възможно най-кратък срок, докато евентуална гласова поръчка изисква допълнително време за въвеждане, проверка и обработка, което забавя значително нейното изпълнение и сигурност;

Внимание: Не се притеснявайте, че може да сте сбъркали при попълване на поръчката, защото ние задължително ще Ви се обадим по телефона за проверка, съгласуване и потвърждение, преди да изпратим стоката.

Сайтът ни е така направен, че можете лесно да си попълните необходимите данни, но ако все пак някъде се затрудните, моля, прочетете подробната инструкция тук, по-долу:

След като намерите търсената стока в сайта влезте в "Цени и спецификации" и изберете желаните бройки. С натискане на бутон [Поръчвам :-)] се отваря страница "е-Поръчка". Ако желаете, можете да допълвате поръчката с други стоки от магазина с бутон [Добави друга стока] (връщате се обратно в магазина) и да уточнявате техния брой. Общата стойност на избраните стоки се изчислява при натискане на бутон [Пресметни].

 • "Ако сте завършили с поръчката и сте готови да я изпратите" влезте чрез "Вход за регистрирани потребители" или "Не съм регистриран. Желая да поръчам" за да попълните необходимите данни. 
  Забележка:
 • Подадените от Вас лични данни ще бъдат използвани за поддържане на персонален контакт, за доставка на стоките на място, за попълване на различните официални документи - оферти, поръчки, фактури и др., както и за официална кореспонденция. Те няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица и организации.
 • Ако желаете да получите данъчна фактура, моля да попълните изискваните за фактура данни при регистрацията. Фактурата ще Ви бъде изготвена след настъпване на данъчно събитие (плащане или прехвърляне собствеността на стоката) съгласно ЗДДС.
  След като сте влезнали с вече регистрирания адрес на електронната си поща, се отваря страница "Потвърждаване и изпращане на поръчката". 
 • В прозореца за допълнителна информация може в свободен текст да се попълва това, което би улеснило доставката на стоката според Вашите желания.
 • плащането е в брой, на куриера при доставката, с наложен платеж, правим експедиция на стоката веднага след установяване на връзка на наш оператор с клиента за последни уточнения.

  Забележка: услугата "наложен платеж" оскъпява доставката с 1% от стойността на поръчката.

 • Накрая маркирайте "Запознат съм с условията за ползване на магазина и ги приемам" и изпратете поръчката с натискане на бутон [Поръчвам].
  Ако сте извършили правилно горепосочените действия на екрана ще се появи информация с номера на Вашата поръчка.

  Забележка:
  - Потвърждение за приемане на поръчката очаквайте да получите чрез проформа фактура, издадена от ТЪРГОВЕЦА и изпратена на Вашата електронна поща.
  - По-късно, в рамките на работния ден, ще получите и обаждане на посочения от Вас телефон от наш оператор за уточняване подробности по доставката и последно потвърждение от Ваша страна.
  - Изпълнението на Вашата поръчка можете да следите и в Сайта, след като се идентифицирате с Вашия електронен адрес и влезете в "МОЯТ МАГАЗИН".
  - Ако сте избрали авансово плащане, адресът за плащане или банковата сметка ще получите с проформа фактурата.
  • Поръчка по телефона – моля, прибягвайте до този метод само в случай, че не разполагате с Интернет, тъй като ползваме телефоните основно за консултации.
   В случай, че по някакви причини нямате възможност да поръчате по Интернет, моля обадете ни се на телeфоните посочени в сайта. Имайте предвид, че поръчка, направена по телефона, изисква допълнително време за въвеждане, проверка и обработка, което забавя значително нейното изпълнение и сигурност. Възможно е и оскъпяване на изпълнението, поради необходимостта от допълнителни действия на персонала.

   ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява за Вас консултации на електронната поща, както и по телефона в работно време. Вие можете да получите всякакъв вид допълнителна информация относно предлаганите стоки по е-поща, по телефона или skype. Винаги ще получите отговор във възможно най-кратък срок.

Забележка: 
Поръчаните стоки се доставят на посочения от Вас адрес от куриер. При желание, можете да пазарувате и на място от магазина в София


XVI. Проблеми с поръчката
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

XVII. Доставки - видоне тарифи
Имаме сключен договор с куриерска фирма Спиди и вие като наши клиенти позват 20% отстъпка от тарифите на курирера. Тарифите на Спиди можете да видите на техния сайт
https://www.speedy.bg/calculate/?lang=bg

Частична доставка
Правим всичко възможно да изпълним поръчката Ви наведнъж. В случай, че някоя от стоките не е налична или обемът й налага специален транспорт, поръчката Ви може да бъде изпълнена на части. 
Втората доставка е изцяло за наша сметка.

 


Приятно пазаруване!
Дата на актуализация на Общите условия: 20-08-2015.


Приятно пазаруване!
(към магазина)

 

обратно

02/ 975-2145
0889/ 201-443
ПРОДУКТИ
  Къмпинг, туризъм
  Дартс
  Баскетбол
  Волейбол
  Футбол
  Хандбал
  Бадминтон, тенис
  Топки
  Екипи, дрехи
  Бокс и бойни изкуства
  Гимнастика
  Фитнес - домашен
  Фитнес уреди професионални
  Фитнес уреди за открито
  Екстремни спортове
  Плуване, водни спортове
  Шах, табла и игри за маса
  Награди, трофеи, сувенири
УСЛОВИЯ за пазаруване


Политика за личните данни
ЗА КОНТАКТ


Начини за плащане

» На куриер при доставка
» Банков превод
 

2013 -2019 © NarMag.com
"Попов и син ООД" :      тел. 02/ 975-2145; GSM 0889/ 201-443